Διαγράμμιση χώρων φορτοεκφόρτωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οδού Σωτήρος

Διαγράμμιση χώρων φορτοεκφόρτωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οδού Σωτήρος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε στα μέλη του την ακόλουθη επιστολή:

«Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά κατά τη χθεσινή συνάντησή μας, έχει ξεκινήσει η διαγράμμιση των χώρων φορτοεκφόρτωσης που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ανάπλασης της οδού Σωτήρος.

Δεδομένης της αυστηρής αστυνόμευσης των χώρων από την Δημοτική Αστυνομία, σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, θα επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάθμευση με αναμμένα τα φώτα προσωρινής στάθμευσης (alarm).

Παρακαλούμε για την προσοχή και τήρηση των ανωτέρω, για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών.»

menu
menu